Skip links

Clădiri pentru învăţământ. Calitatea aerului interior

Prevederi din Normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, Indicativ I 5 – 2022

Clădirile din învăţământ trebuie ventilate/climatizate astfel încât să respecte cerinţele de calitate a aerului şi de confort prevăzute în Normativ I5 şi în reglementările tehnice specifice NP 010, NP 011, NP 022.

Şcoli și licee

Principalele prescripţii privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee și a instalațiilor aferente acestora sunt indicate în reglementarea tehnică NP 010-2022. (Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee)

Cerinţele de ambianţă interioară pentru clădirile de școli și licee: puritatea aerului, temperatura aerului, temperatura operativă, umiditatea relativa, nivelul mediu de iluminat, numărul minim de schimburi de aer orare de ventilare în anumite zone, viteza maximă a curenţilor de aer în zona de ocupare şi nivelul maxim de zgomot acceptat, sunt precizate în Normativ I5, în reglementarea tehnică NP010 precum şi în reglementarea tehnică C125.0)

Prevederi din Normativul privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee – NP 010-2022

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/62b17631e5d4f779171899.pdf

Calitatea aerului interior  

În toate sălile în care se desfășoară procesul didactic se va asigura un debit de aer proaspăt exterior conform cerințelor din reglementarea tehnică I5 pentru respectarea categoriei de calitate a aerului IDA1.

Se prevăd instalații de ventilare mecanică, cu recuperare de căldură, a căror dimensionare se corelează cu clasa de calitate a aerului exterior ODA conform reglementării tehnice I5, pentru a se obține o calitate a aerului introdus SUP1.

Se recomandă utilizarea unor instalații cu debit de aer variabil, care funcționează controlat în funcție de diferența de concentrație de CO2 dintre aerul interior sălii de clasă și aerul exterior. Astfel, în sălile de clasă se admite o diferență maximă de concentrații de CO2 de 400 ppm.

Se recomandă utilizarea de materiale de construcții și obiecte de mobilier care nu conțin sau nu emit formaldehidă sau alți compuși organici volatili.

Radonul provenit din materialele de construcții și din pământ (R200 și/sau R220) nu trebuie să depășească concentrația de 200 Bq/m3 în medie pe an.

 

Ventilarea spațiilor

Toate spațiile ocupate din cadrul unității de învățământ sunt ventilate mecanic, local sau centralizat.

Toate sistemele de ventilare sunt prevăzute cu recuperatoare de căldură care realizează schimbul de căldură între aerul evacuat și cel introdus.

Aerul introdus se filtrează cu filtre de eficacitate ePM în corelație cu clasa de calitate a aerului exterior ODA pentru a se obține o calitate a aerului introdus SUP1, conform reglementării tehnice I5 și seriei de standarde SR EN ISO 16890, se recomandă minimum F7 (ePM2.5 70%), până la F9 (ePM1 85%).

Nu se recomandă amplasarea agregatelor de ventilare la interiorul sălilor de clasă.

Dacă agregatele de ventilare sunt amplasate direct în sala de clasă, atunci proiectul este însoțit de un memoriu justificativ de impact acustic.

Conductele de aer folosite în spațiile comune se execută din materiale incombustibile și respectă prevederile din reglementarea tehnică I5.

Pentru distribuția aerului în interiorul sălilor ocupate de elevi se utilizează sistemul de ventilare prin amestec sau prin deplasare, cu guri de aer specifice fiecărui sistem de ventilare ales. Pot fi utilizate de asemenea conductele de aer textile cu distribuție uniformă a aerului.

Se recomandă favorizarea unei scheme de distribuție a aerului proaspăt prin deplasare pentru menținerea eficienței ventilării în zona de ocupare.

Gurile de aer sunt realizate astfel încât viteza aerului în zona ocupată să nu depășească limitele indicate pentru vitezele medii ale mișcării aerului din încăperi, corelate cu categoria de ambianta I, indicele PMV asociat și temperaturile operative de referință din normativul I5.

Se recomandă respectarea valorilor numărului minim de schimburi orare în funcție de destinația încăperii. Numărul de schimburi orare este definit ca N = D/V [h-1], unde D este debitul total de aer introdus în încăpere în m3/h și V este volumul aerului din încăpere în m3.

În laboratoare, ateliere sau alte spații în care se prevăd dispozitive de aspirație locală, sistemul de ventilare generală include măsuri speciale de organizare a introducerii aerului de compensare.

Laboratoarele de chimie sunt prevăzute cu minim o nișă de lucru pentru fiecare 100 m3 de volum de încăpere de laborator, cu următoarele condiții:

(a) se utilizează numai aspirația individuală;

(b) debitul de aer aspirat din nișe se calculează pe baza unei viteze în deschidere de lucru de 0,25m/s;

(c) debitele de aer introduse și evacuate se dimensionează astfel încât să existe o diferență de presiune negativă între laborator și încăperile adiacente. Diferența de presiune dintre laborator și zonele adiacente va fi de minim 5 Pa;

(d) conductele de aspirație se execută din materiale rezistente la coroziune și vor fi izolate termic;

(e) ventilatoarele de aspirație atașate nișelor sunt din materiale plastice.

În situația unor instalații de ventilare centralizată se recomandă ca instalația de ventilare mecanică să fie realizată astfel încât ea să poată fi folosită și pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți în caz de incendiu. În această situație se vor folosi elemente de reglare care să permită realizarea unor pierderi de sarcină cât mai mici posibile pe rețeaua de conducte de aer.

This website uses cookies to improve your web experience.